Termeni și condiții

Acceptarea acordului de utilizare

Acest acord se referă la paginile web operate de S.C. cv30 WORLDWIDE GROUP S.R.L. cu sediul social în București, Strada General Barbu Vlădoianu, nr. 26, sector 1, (denumită în continuare cv30). Site-ul, serviciile şi conţinutul www.cv30.co, denumit în continuare şi “Site-ul” vă sunt oferite condiţionat de acceptarea dumneavoastră fără nici o modificare a condiţiilor din prezentul acord. Dacă nu acceptaţi termenii şi condiţiile statuate în acest document, nu folosiţi site-ul şi serviciile oferite prin intermediul lui. Prin utilizarea site-ului, indicaţi că acceptaţi să respectaţi "Termenii şi Condiţiile". 

Descrierea serviciilor

Site-ul www.cv30.co oferă utilizatorilor acces la o colecţie bogată de resurse şi informaţii cu privire la educaţie şi carieră. Dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că aceste servicii includ şi publicitate, iar publicitatea este necesară site-ului pentru furnizarea serviciilor sale. Dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că serviciile site-ului includ diverse anunţuri şi informaţii ce sunt actualizate constant şi au ca subiect educaţia şi cariera. Dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că serviciile sunt oferite "aşa cum sunt" , iar site-ul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru ştergerea, transmiterea sau salvarea greşită a setărilor personalizate. Dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că informațiile prezente pe site sunt cu titlu orientativ. 

Obligaţii la înregistrare

Pentru a folosi serviciile oferite de site, vă obligaţi să: 

 1. furnizaţi date adevărate, exacte şi complete despre dumneavoastră, aşa cum este cerut de formularul de înregistrare al site-ului
 2. menţineţi şi înnoiţi, atunci când situaţia o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte şi complete.

Dacă veţi furniza informaţii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, compania are dreptul să suspende sau să desfiinţeze contul dumneavoastră şi să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului. 

Responsabilităţile utilizatorului

Ca utilizator sunteţi responsabil de propriile acţiuni, precum şi de consecinţele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încărcaţi, puneţi la dispoziţie în mod public pe contul pus la dispoziţie de companie. 

Vă obligaţi să nu faceţi următoarele lucruri: 

 1. să publicaţi material cu drept de autor, dacă nu sunteţi autorul sau dacă nu aveţi permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
 2. să publicaţi materiale obscene, defăimătoare, de ameninţare, discriminorii sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică sau faţă de orice alt terţ;
 3. să publicaţi o imagine sau o afirmaţie explicit sexuală;
 4. să publicaţi materiale care conţin viruşi, viermi sau alte programe cu intenţia de a distruge orice sistem sau informaţie;
 5. încarca, difuza sau transmite în alt mod orice conţinut pentru care nu aveţi dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, român sau străin, relaţii contractuale sau de încredere (cum sunt informaţiile confidenţiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenţa acordurilor de confidenţialitate);
 6. încarca, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoţionale, "junk mail", "spam", scrisori în lanţ, scheme piramidale, sau orice altă formă de solicitări, cu excepţia porţiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop;
 7. avea adrese multiple în cadrul site-ului care se aseamănă sau care sunt create pe aceeaşi temă;
 8. promova sau furniza informaţii despre modul de derulare a activităţilor ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau oricărei persoane, sau pentru a promova orice act de cruzime faţă de animale. Aceasta poate include, dar nu este limitat, a furniza informaţii despre modul de a fabrica, achiziţiona sau asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme şi crearea de site-uri "crush";
 9. difuza sau transmite în alt mod date personale (nume, adresa, numere de telefon) sau înregistrarea acestora în rubricile care pot fi vizualizate de către ceilalţi utilizatori (descrieri, pseudonim etc.);
 10. difuza sau transmite orice alt material care contravine, în orice fel, normelor legale în vigoare.

Compania nu garantează credibilitatea, acurateţea informaţiilor publicate de către utilizatori sau nu girează vreo părere exprimată de către utilizatori. 

Compania acţionează ca un factor pasiv în distribuţia online şi publicarea informaţiilor furnizate de către utilizatori şi nu are obligaţia de a verifica în avans materialul publicat de către utilizatori. De aceea, compania nu răspunde în niciun mod cu privire la informaţiile şi datele postate, difuzate sau transmise de către utilizatorii săi. Dacă i se solicită de către un utilizator, compania poate investiga şi verifica afirmaţiile şi poate hotărî dacă informaţiile respective trebuie îndepărtate. De asemenea, permiteţi oricărei persoane care este abonată să acceseze, să vizualizeze, să stocheze sau să reproducă asemenea materiale în scopuri personale. Supus celor menţionate înainte, posesorul unui astfel de material publicat pe site îşi menţine orice drepturi care ar putea deriva de aici. 

Informaţii pentru utilizatori

În momentul în care vă înregistraţi pe site, vi se vor cere anumite informaţii incluzând o adresă de e-mail validă. Pe lângă termenii şi condiţiile care vor fi reglementate în politica site-ului, dumneavoastră înţelegeţi şi acceptaţi faptul că această companie poate divulga unei terţe persoane anumite informaţii conţinute în cererea dumneavoastră de înregistrare. 

Compania nu va divulga unei terţe persoane numele, adresa de e-mail sau numărul dumneavoastră de telefon fără consimţământul dumneavoastră, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege când comunicarea acestor informaţii este necesară şi în conformitate cu politica de confidenţialitate. 

Compania îşi rezervă dreptul de a oferi serviciile şi produsele unui terţ, bazându-se pe datele menţionate în înregistrarea dumneavoastră în orice moment după ce aceasta a avut loc; asemenea oferte pot fi făcute de către companie sau de către un terţ implicat. 

Contul, parola şi securitatea datelor

Sunteţi răspunzători de păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor şi a parolei dumneavoastră. Veţi fi răspunzători de utilizarea înregistrării dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără voia dumneavoastră. Sunteţi de acord să sesizaţi compania în legătură cu orice utilizare neautorizată a parolei şi a înregistrării dumneavoastră. Sunteţi de asemenea de acord să folosiţi butonul de ieşire din contul dumneavoastră când doriţi să părăsiţi site-ul. Compania nu va fi răspunzătoare pentru nici o pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către dumneavoastră. 

Dacă consideră de cuviinţă, compania vă poate bloca parola, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale sale de care beneficiaţi, sau să scoată şi să şteargă orice material din cadrul serviciilor, pentru orice motiv sau fără motiv. Compania poate de asemenea, oricând doreşte şi fără a da socoteală, întrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei părţi a lor, cu sau fără nici o notificare prealabilă. 

Orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile site-ului, conform oricărei reguli din prezentul Regulament, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată, şi luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că firma poate dezactiva sau şterge imediat contul dumneavoastră din cadrul site-ului şi toate informaţiile în legătură cu acesta şi/sau să interzică orice acces ulterior la serviciile site-ului. Mai mult, compania nu va fi răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţă parte în orice mod, pentru interzicerea şi/sau ştergerea contului şi a accesului la serviciile puse la dispoziţie prin intermediul site-ului. 

Utilizarea materialelor

Compania vă autorizează să vizualizaţi informaţia de pe site doar în scopuri personale şi pentru uz necomercial. Conţinutul acestui site, adică textele, grafica, fotografiile, precum şi alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor. Întregul material este proprietatea companiei. Compilaţia (adică adunarea şi rearanjarea) conţinutului acestui site este dreptul exclusiv al companiei, drept protejat de legile în vigoare. Folosirea neautorizată a materialului reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Nu aveţi permisiunea de a vinde sau a modifica materialul, a-l expune public, a-l distribui sau a-l folosi în orice alt mod, în scopuri publice sau comerciale. 

Pe serverele care aparţin sau care sunt închiriate de către companie accesul oricărui utilizator neautorizat este interzis. În caz de încercare şi/sau accesare, fără drept, a acestor servere, fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legislaţiei române în vigoare. 

Proprietatea materialelor şi informaţiilor introduse pe site

Compania nu va pretinde un drept de proprietate asupra materialelor pe care le furnizaţi (inclusiv observaţiile şi sugestiile) sau pe care le postaţi, încărcaţi sau trimiteţi către site. Totuşi, transmiţând aceste materiale, dumneavoastră sunteţi de acord să acordaţi companiei permisiunea de a utiliza materialele inclusiv să le: copieze, distribuie, transmită, publice, reproducă, modifice şi să traducă; de a menţiona numele dumneavoastră în legătură cu materialul pe care l-aţi transmis; şi dreptul de a cesiona la rândul ei toate aceste drepturi oricărui partener al companiei. 

Nu se vor pretinde şi nici acorda niciun fel de compensaţii pentru utilizarea materialului în felul arătat mai sus. Compania nu are obligaţia de a transmite pe site sau folosi în orice mod materialul furnizat de dumneavoastră; compania are de asemenea dreptul să şteargă materialul dumneavoastră în orice moment şi fără a avea nevoie de un motiv în acest sens. 

Relaţia cu companiile care fac publicitate pe site-ul www.cv30.co

Compania rulează campanii publicitare şi promoţii în cadrul site-ului său. 
Corespondenţa sau afacerile sau participarea în promoţii ale companiilor de publicitate găsite pe sau prin intermediul site-urilor, inclusiv plăți sau livrări ale unor bunuri sau servicii şi orice alte condiţii, termene, garanţii sau reprezentări asociate cu astfel de relaţii sunt numai în responsabilitatea dumneavoastră şi a acestor companii. Compania nu este răspunzătoare şi nu va fi trasă la răspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relaţii sau rezultat din prezenţa unor astfel de companii în cadrul campaniilor publicitare ale site-ului. Prin agrearea termenilor prezentului Contract, ne acordaţi dreptul de a vă trimite periodic e-mail-uri cu informaţii sau oferte speciale. 

Legături către alţi furnizori de informaţii sau servicii

Site-ul poate furniza, sau terţe părţi pot furniza legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Deoarece compania nu are niciun control asupra acestor site-uri sau resurse, luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord că nu suntem responsabili de disponibilitatea acestora şi nu garantăm şi nu suntem responsabili pentru niciun conţinut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe acest site sau resurse. 

Mai mult, recunoaşteţi şi sunteţi de acord că nu vom fi responsabili sau pasibili de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile furnizate de un asemenea conţinut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau resurse. 

Responsabilităţile companiei

Deoarece identificarea utilizatorilor pe Internet este dificilă, site-ul nu confirmă faptul că fiecare utilizator este ceea ce pretinde. Deoarece nu suntem şi nu putem fi implicaţi în relaţiile user-to-user sau nu putem controla comportamentul utilizatorilor www.cv30.co, în eventualitatea unei dispute cu unul sau mai mulţi utilizatori, compania (prin agenţii, administratorii şi angajaţii săi) este absolvită de orice răspundere sau despăgubire (directă sau indirectă) de orice fel şi de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvăluită sau nu, ivită în vreun mod care are legătură cu disputele. 

Compania nu are obligaţia legală de a controla informaţiile oferite de alţi utilizatori, disponibile pe site. Informaţiile altor persoane pot fi neplăcute, vătămătoare sau inexacte. 

Materialul poate conţine inexactităţi sau greşeli de scriere. Compania nu îşi asumă veridicitatea şi exactitatea materialului de pe site. Dumneavoastră luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord cu faptul că sunteţi singurul responsabil pentru forma, conţinutul sau exactitatea materialului conţinut sau plasat de dumneavoastră pe site. 

Acord de confidenţialitate

Echipa companiei încearcă să protejeze cât mai mult dreptul la intimitate şi la imagine al utilizatorilor site-ului. Ne propunem să vă oferim dumneavoastră, utilizatorilor site-ului, o experienţă online sigură, care să nu vă afecteze în mod negativ viaţa personală. În acest sens depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile pe care dumneavoastră le introduceţi în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile pe care dumneavoastră le aveţi în vedere. 

Informații generale colectate de www.cv30.co

În momentul înregistrării pe site-ul www.cv30.co, prin crearea unui cont, prin accesarea diferitelor servicii și produse www.cv30.co, ori prin activarea unor materiale promoționale sau publicitare, www.cv30.co va prelucra informații cu caracter personal de natura să identifice o anumită persoană. În unele zone ale site-ului, www.cv30.co va cere să furnizați date personale, incluzând numele dvs, adresa, adresa de e-mail, telefon, informații de contact, informații în vederea facturării serviciilor www.cv30.co și alte informații prin care vă pot identifica. În alte zone ale site-urilor noastre, www.cv30.co colectează sau poate să colecteze informații demografice care nu vă pot identifica, cum ar fi: codul poștal, vârsta, sexul, interesele dvs. Uneori colectăm sau putem colecta o combinație între cele două tipuri de informații. În momentul creării unui cont pe site-ul www.cv30.co vă sunt solicitate numele, prenumele, adresa de email, număr de telefon, oraș, universitate, an studii. Crearea contului dvs pe site-ul nostru și abonarea la serviciile noastre ne facilitează accesul la datele dvs cu caracter personal. www.cv30.co  de asemenea primește și înregistrează pe serverele sale informații referitoare la adresa IP și informațiile cookie ale site-ului solicitat de dvs. www.cv30.co utilizează informația stocată - detaliile furnizate de dvs la înregistrare și activitatea desfășurată pe site-urile noastre - în scopul de a facilita accesul la aceste site-uri, de a îmbunătăți anumite produse și servicii și pentru a vă informa referitor la ultimele produse și servicii de care sunteți interesat.

Afișarea datelor personale în spatiile/domeniile publice ale www.cv30.co
Informațiile cu caracter personal postate de către utilizatori în locurile/spatiile publice aparținând www.cv30.co, cum ar fi forum-uri, chat-uri, liste de discutii, baza de date cu CV-urile căutabile, pot fi copiate și stocate de către terți asupra cărora www.cv30.co nu are nici un control. Noi nu suntem responsabili pentru faptul că terțe părți utilizează informații pe care le-ați postat sau le-ați făcut disponibile în spatiile publice aparținând www.cv30.co.

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal de catre www.cv30.co
Noi utilizam informațiile strânse de pe site-ul www.cv30.co, indiferent dacă sunt date personale, demografice, colective sau tehnice, în scopul de a administra înregistrarea conturilor dvs., de a soluționa întrebările dvs, de a îmbunătăți site-ul nostru, de a consulta utilizatorii în vederea creșterii calității produselor și serviciilor oferite. La înregistrarea în cont v-ați dat acordul asupra utilizării datelor dvs cu caracter personal pentru a fi informați prin e-mail sau alte forme de comunicare asupra actualizării site-urilor web, noilor oportunități oferite de www.cv30.co și asupra informațiilor adiționale care sunt în interesul dvs., precum și newslettere cu informații utile. Utilizarea datelor cu caracter personal de către  www.cv30.co este în conformitate cu reglementările legale în vigoare în legătură cu protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Dezvăluirea și transmiterea informațiilor cu caracter personal
www.cv30.co nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile dvs. cu caracter personal. www.cv30.co  poate, totuși, transmite informația terților în următoarele cazuri: - Cu acordul dvs. ; - Dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dvs. - În cazul în care informația este necesară partenerilor companiei pentru îmbunatățirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dvs. Companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate direct de www.cv30.co doar în măsura în care este necesară asistența lor. - Putem transmite informații cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă: (a) este prevăzut într-o dispoziție legală; (b) protejează drepturile companiei www.cv30.co sau companiilor afiliate; (c) previne o infracțiune sau protejează siguranța națională; (d) protejează siguranța individului sau siguranța publică; (e) aceste informații sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situații. - în cazul în care activitățile dvs. contravin termenilor și condițiilor statuate de www.cv30.co, sau a instrucțiunilor pentru utilizarea anumitor produse și servicii; - În cazul în care www.cv30.co fuzionează sau este achiziționată total sau parțial de o altă companie, baza de date este transferată noului operator. În cazul în care www.cv30.co devine insolvabilă, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumpărătorul, baza de date poate fi vândută, autorizată, tranzacționată doar cu acordul instanței. În cazul în care vor apărea situații menționate mai sus veți fi anunțați prin e-mail sau printr-un anunț postat pe site-ul www.cv30.co.

Profil

Din moment ce www.cv30.co este un site de dezvoltare personala si profesionala online vă acordăm posibilitatea de înregistrare a propriului profil în baza noastră de date. Există două modalități : 1. Vă puteți înregistra cv-ul în baza noastră de date. 2. Puteți crea profilul de cariera, iar angajatorii vor avea acces la datele dvs. de contact. Puteți să ștergeți profilul din baza noastră de date oricând (dar nu mai devreme de 6 luni de la cea mai recentă aplicare făcută de dvs. pentru un loc de munca). Dacă postați datele altei persoane este necesar ca persoana respectivă să își fi dat în prealabil acordul pentru acest act.

 

Evenimente

Compania organizează periodic evenimente la care vă înscrie-ți prin intermediul website-ului. Imaginile, video-urile și textele din cadrul evenimentelor sunt proprietatea companiei și dumneavoastră sunteţi de acord să acordaţi companiei permisiunea de a utiliza materialele inclusiv să le: copieze, distribuie, transmită, publice, reproducă, modifice şi să traducă; de a menţiona numele dumneavoastră în legătură cu materialul pe care l-aţi transmis; şi dreptul de a cesiona la rândul ei toate aceste drepturi oricărui partener al companiei. 

Nu se vor pretinde şi nici acorda niciun fel de compensaţii pentru utilizarea materialului în felul arătat mai sus. Compania nu are obligaţia de a transmite pe site sau folosi în orice mod materialul din cadrul evenimentelor; compania are de asemenea dreptul să şteargă materialul în orice moment şi fără a avea nevoie de un motiv în acest sens. 

 

Dreptul de a modifica și șterge datele dvs. deținute de operator
www.cv30.co conferă dreptul utilizatorului de a modifica datele de contact pe care le-ați înregistrat, unele aspecte de care sunteți interesat, incluzând noile informații despre produse și servicii lansate. De asemenea, puteți solicita operatorului ștergerea datelor dvs. oricând.

Securitatea datelor
Pentru confidențialitatea și securitatea datelor, contul de www.cv30.co este protejat de o parolă.

Cookies
Pentru a vă oferi o navigare cât mai fluidă pe site-ul www.cv30.co, folosim o facilitate a browserului Internet numita `cookie`. Cookies sunt fișiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează pe hard-diskul utilizatorului. Aceste cookies sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele și preferințele, pentru a monitoriza parcursuri pe site, și pentru a personaliza paginile în funcție de vizitator. Aveți opțiunea de a seta browserul astfel încât să respingă cookies. În acest caz însă, va exista un impact negativ asupra navigării pe site-ul nostru.

Notificari SMS
www.cv30.co poate trimite ocazional alerte de tip SMS utilizatorilor înregistrați cu cont creat pe site pentru a-i informa despre evenimente de carieră, job-uri, programe de recrutare ale companiilor prezente pe cv30.ro, produse și servicii de care ar putea fi interesați sau alte aspecte importante legate de contul lor.

Feedback
www.cv30.co oferă posibilitatea utilizatorilor site-ului de a trimite comentarii, întrebări și sugestii. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor.

Modificări ale politicii de confidențialitate
Dacă vom considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectam și modul în care le utilizam. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate vă rugăm sa ne scrieți la contact@cv30.co.

Notă de informare privind protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice compania are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor serviciilor companiei informaţii şi servicii de cea mai bună calitate, precum şi servicii de marketing, reclamă şi publicitate. cv30 Worldwide Group SRL - cu sediul în Str. Gral Barbu Vladoianu, nr 26, sector 1, Bucuresti, este operator de date cu caracter personal în scopuri de marketing în baza notificării 35367.Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru oferirea serviciilor puse la dispoziţia dumneavoastră. de către companie. Refuzul dumneavoastră. determină imposibilitatea companiei de a vă oferi serviciile solicitate. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţile publice, numai în cazul în care acestea o cer pentru derularea unui act administrativ sau de justiţie. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la contact@cv30.co sau prin poştă pe adresa societăţii noastre. 

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. 

Limitarea responsabilității

Afirmaţi în mod expres că aţi luat cunoştinţă şi sunteţi de acord că această companie nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la: nerealizare de profit, posibilităţii de folosire, date sau alte pagube (chiar dacă compania a fost înainte informată de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din: 

 1. utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor site-ului;
 2. acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor dumneavoastră;
 3. declaraţii sau acţiuni a oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
 4. orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Declaraţi în mod expres că înţelegeţi şi că sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii: 

 1. utilizarea serviciilor site-ului se face pe propria răspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul "aşa cum sunt" sau "aşa cum sunt disponibile".
 2. Compania nu oferă nici o garanţie că: 
  • serviciile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră;
  • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  • rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea site-ului şi a serviciilor puse la dispoziţie vor fi corecte sau de încredere;
  • orice eroare de program va fi corectată;
 3. Orice material descărcat sau obţinut în alt fel prin utilizarea serviciilor puse la dispoziţie de companie se află astfel la discreţia şi poate fi folosit doar pe riscul propriu şi veţi singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesaţi site-ul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conţinut.

Generalităţi

Dacă vreo prevedere din acest capitol "Termeni şi condiţii" este considerată invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale "Termeni şi condiţii", acestea rămânând în vigoare. "Termeni şi condiţii" constituie în întregime un acord încheiat între dumneavoastră şi companie în privinţa utilizării site-ului www.cv30.co. 
Aceste condiţii pot fi modificate de noi la anumite intervale, fără o anunţare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Puteţi citi cea mai recentă versiune a acestor condiţii oricând, accesând aceasta pagină. 

Prezentul acord constituie unică convenţie dintre dumneavoastră şi companie şi reglementează folosirea de către dumneavoastră a serviciilor site-ului www.cv30.co , impunându-se în faţa oricărui acord precedent dintre dumneavoastră şi companie sau site-urile sale (inclusiv, dar nu limitat la o versiune precedentă a Regulamentului). Puteţi de asemenea fi supuşi unei alte versiuni a Regulamentului care se poate aplica atunci când folosiţi alte servicii ale companiei sau ale partenerilor săi, conţinut al oricărei terţe părţi, sau software a oricărui terţ. Regulamentul şi relaţiile dintre utilizatori şi companie vor fi guvernate de legile aplicabile în România.